passages chez les turcs: tranches de kebab / kebabplakjes

Extrait d’un poème de Xavier Queipo, membre du Collectif de poètes bruxellois, pour Passages / chez les Turcs. Traduit du galicien par Ramón Neto. / Fragment uit het gedicht ‘Kebabplakjes’ van Xavier Queipo voor Passages bij de Turken. Nederlandse vertaling uit het Galicisch door Bart Vonck.

oeilturc

[…]

Passe le tram 92 en direction de Schaerbeek, ce qui ralentit davantage le trafic.

Le bruit d’un avion dans une nuit tranquille. Façades crevassées. Appartements à vendre. Hôtels de maître qui tombent en morceaux, soutenus par la misère qui les habite. Hommes barbus, la tête couverte et une marque sur le front causée par tant de prières. Murmures de l’Orient. Sons d’instruments à cordes qui éveillent la nostalgie. Des feuilles et des feuilles d’un calendrier inexistant. Association de la pensée d’Atatürk de Belgique. Afghan Kebab. Magasins de tapis. Yeux symboliques qui apportent la chance.

Trams coincés dans l’impossible circulation.

Automne. Feuilles mortes dispersées sur le trottoir, sur la route, dans les portails.

Baklava                      Kadayif                      Tulemba

Entonnoir dans le temps, pyramides de grelots,

soudainement les gens disparaissent,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdisparaissent les magasins,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdisparaissent les kebabs

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxet les épiceries

et on pénètre dans l’obscurité,

regards scrutateurs,

xxxxxxxxxxsons lointains,

xxxxxxxxxxxxxxxhommes qui se saluent s’entre-frottant les tempes

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxou en mettant la main sur le cœur

Entonnoir dans le temps

Ici il n’y a pas de chats

xxxxxxxxxxxxxcomme à Istanbul

Ici ça ne sent pas la guerre

xxxxxxxxxxxxxxxxxxcomme à Istanbul

Ici il n’y a pas de Japonais dans des trams pour touristes

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx comme à Istanbul

Ici personne n’est étranger

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcomme à Istanbul

Entonnoir dans le temps, ici l’esprit libre vit en deuil

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcomme à Istanbul

Tout s’écoule. Des tranches de kebab tombent dans le creux du pain sans levain, une à une, les mille et une histoires de séparation et maladresse, les mille et une nuits sans se réveiller à la maison, les mille et un rêves trahis, les mille et une arrestations déshonorantes, les mille et un épisodes jamais racontés qui pourrissent dans l’humidité des cellules, les mille et une écritures avortées, les murmures de l’Orient que l’Occident ne veut pas entendre.

Ici tout s’écoule dans le trafic chaotique. Tout se cache, s’efface, s’oublie, alors qu’ici, comme à Istanbul, une à une tombent les tranches de kebab dans le creux du pain sans levain.

Passe le bus 65 en direction de la Gare Centrale.

Les feuilles d’un calendrier imprévisible tombent dans cet automne languissant et triste.

Bruxelles, octobre 2016
Traduit du galicien par Ramón Neto

 

*

[…]

Tram 92 rijdt voorbij, richting Schaarbeek, wat het verkeer nog meer vertraagt.

Het lawaai van een vliegtuig in een rustige nacht. Gebarsten voorgevels. Appartement te koop. Vervallen herenhuizen, gestut door de ellende die erin hokt. Mannen met baarden, met hoofddeksels, met door veelvuldig gebed gegroefde voorhoofden. Gefluister van het Oosten. Klanken van snaarinstrumenten die weemoed opwekken. Talloze blaadjes en bladen van een onbestaande kalender. De Belgische Vereniging van het Gedachtegoed van Attatürk. Afghaanse Kebab. Tapijtzaken. Symbolische ogen die geluk brengen.

Trams vastgereden in het onmogelijke verkeer.

Herfst. Afgevallen bladeren verspreid over de stoep, de straat, de portalen.

 

Baklava                                       Kadayif                                             Tulemba

Trechters in de tijd, piramiden van belletjes,

Opeens verdwijnen de mensen,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxverdwijnen de winkels,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxverdwijnen de kebabzaken

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxen de fruitstalletjes

en je loopt de duisternis in

vorsende blikken,

xxxxxxxxxxxxverre geluiden,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxmannen die elkaar begroeten, een slaap strijkt langs een slaap,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxof even een hand op het hart

Trechter in de tijd

Hier geen katten

zoals in Instanbul

Hier geen oorlogsstank

xxxxxxxxxxxxxxxxxxzoals in Istanbul

Hier geen Japanners in toeristentrams

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzoals in Istanbul

Hier is niemand vreemdeling

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzoals in Istanbul

Trechter in de tijd, hier rouwt de vrije geest

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzoals in Istanbul

Alles vervloeit. Kebabplakjes in de holte van het ongegiste brood, een na een, de duizend-en-een geschiedenissen van scheiding en onzin, de duizend-en-een nachten zonder ontwaken in je huis, de duizend-en-een dromen van verraad, de duizend-en-een schandelijke aanhoudingen, de duizend-en-een nooit vertelde geschiedenissen die verrotten in vochtige cellen, de duizend-en-een momenten van vruchteloos geschrijf, het gefluister van het Oosten, waar het Westen geen oren naar heeft.

Hier vervloeit alles in het chaotische verkeer. Alles wordt verborgen, uitgewist, vergeten, terwijl hier, zoals in Istanbul, kebabplakjes blijven vallen in de holte van het ongegiste brod.

Bus 65 rijdt voorbij, richting Centraal Station.

De blaadjes van een onvoorspelbare kalender vallen in deze wegkwijnende en droevige herfst.

 

Brussel, oktober 2016. Nederlandse vertaling uit het Galicisch door Bart Vonck, 2016.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s